Politica de confidențialitate

Osmotica prelucreză datele dumneavoastră cu caracter personal conform celor de mai jos.

Următoarele reguli stabilesc politica de confidențialitate și securitate a datelor procesate de osmotica.ro, în special a datelor cu caracter personal conform Regulamentului European 679/2016 (GDPR). Această politică explică în ce mod utilizăm noi, osmotica.ro, în calitate de operator, orice tip de informație personală pe care ne-o puteți oferi pe parcursul utilizării site-ului sau plasării unei comenzi online.

Categorii de date cu caracter personal

Pentru scopurile prelucrării menționate mai jos, prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal furnizate în cadrul site-ului nostru – denumite în continuare „date cu caracter personal”, după cum urmează:

 • Nume, prenume, numărul de telefon mobil/fix, adresa de e-mail, adresa de domiciliu, (denumite în continuare „date personale”);
 • Numărul comenzii plasate, tipul produselor comandate, informatii pentru plată, detalii tranzacții (denumite în continuare „date referitoare la comandă”);
 • Conținutul comentariului transmis și subiectul acestuia, conținutul documentelor atasate și transmise către Osmotica (denumite în continuare „date de comunicare”);
 • Informații privind utilizarea contului de utilizator și a site-ului de către dumneavoastră, cum ar fi data și ora la care ați accesat  website-ul, inclusiv adresa IP publică, device ID public și date similare despre dumneavoastră (denumite în continuare „date de monitorizare”).

Osmotica vă colecteaza datele cu caracter personal în următoarele modalități: direct de la dumneavoastră (acordate pe site, email, rețele de socializare ori prin alte mijloace de comunicare), din rapoartele traficului înregistrat de serverele care găzduiesc site-ul, din rețele sociale precum și prin intermediul cookie-urilor sau de la parteneri terți care ne comunică date în vederea livrării produselor către dvs. (de ex.platforme de vânzare online).

Scopurile prelucrării

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în măsura permisă sau impusă de legislația aplicabilă în următoarele scopuri:

 1. pentru furnizarea bunurilor și serviciilor oferite de către osmotica.ro, cuprinzând acțiunile specifice acestei activități inclusiv pentru a permite folosirea cât mai optimă a site-ului și în scopul obținerii de informații statistice pentru îmbunătățirea serviciilor Osmotica (denumite in continuare „scopuri legate de furnizarea serviciilor si functionarea site-ului”);
 2. pentru administrarea sigura a sistemului informatic al Osmotica si in scopul evitarii activitatilor infractionale (denumite în continuare „scopuri legate de securitate și prevenirea fraudei”);
 3. pentru a permite clienților să-și creeze un cont pe site-ul nostru, să plaseze comenzi online și să cumpere produse din magazinul online Osmotica. Utilizăm informațiile pe care ni le furnizați pentru a administra contul creat pe site-ul nostru. Puteți să vă administrați contul, să profitați de oferte speciale, să faceți mai ușor cumpărături și să vă administrați setările personale (denumite în continuare „scopuri legate de supermarket online”);
 4. pentru a permite clienților să ofere sugestii și sesizări cu privire la serviciile oferite de Osmotica (denumite în continuare  „scopuri legate de sugestii și sesizări ale clienților”);
 5. pentru a permite furnizorilor să ofere opiniile și comentariile lor în legătură cu activitatea Osmotica sau să propună idei de colaborare sau să transmită oferte către Osmotica (denumite în continuare „scopuri legate de furnizori”);
 6. pentru a permite contactarea și administrarea contractării potențialilor parteneri Osmotica (denumite în continuare „scopuri legate de parteneri expansiune”).;
 7. pentru a permite realizarea activităților de marketing (denumite în continuare „scopuri legate de marketing”);

Aceste activități pot include:

 • Utilizarea datelor dumneavoastră personale pentru a vă trimite noutăți despre produsele și serviciile noastre, atunci când achiziționați un produs din magazinul online sau când configurați un cont de utilizator. Vă puteți dezabona de la aceste comunicări de marketing, oricând, rapid și ușor. Trebuie numai să dați clic pe link-ul de ˝dezabonare˝ inclus în fiecare newsletter.
 • Includerea numărului unei comenzi plasate de către dvs. în extrageri pentru desemnarea câștigătorilor unor campanii de tip loterii publicitare organizate de către  anumiți furnizori, care se desfășoară pe site-ul www.osmotica.ro, atunci când produsele care fac obiectul comenzii sunt produse participante în campanie, conform regulamentului oficial al acesteia, publicat pe site-ul www.osmotica.ro
 • Pe baza informațiilor pe care ni le furnizați vi se pot arăta oferte personalizate pe site (inclusiv pe rețelele sociale). Acestea pot fi oferte de care puteți beneficia direct pe site, oferte ale unor terți sau produse despre care credem că v-ar interesa.
 • Când participați la alte activități promoționale (tombole, concursuri), vi se va putea solicita să ne comunicați informații relevante ce vor fi utilizate pentru a administra aceste promoții sau pentru a intra în posesia premiilor acordate.
 • Utilizarea numărului dvs. de telefon de catre Osmotica sau un împuternicit al acesteia, pentru a vă contacta în scopul îmbunătățirii serviciilor noastre sau ale subcontractanților / partenerilor noștri (de ex. în cazul unor sondaje cu privire la interacțiunea dvs. cu reprezentanții/împuterniciții Osmotica).

Vom utiliza datele cu caracter personal, astfel cum vor fi furnizate de dumneavoastră către Osmotica, în scopurile menționate în această politică de confidențialitate.

Temeiul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal

În general, prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară în vederea desfășurării activității specifice scopurilor prelucrării.

În general, vi se solicită să furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal în mod obligatoriu, cu excepția situațiilor limitate în care vă comunicăm că anumite informații sunt facultative. Dacă nu ne oferiți respectivele date cerute a fi furnizate în mod obligatoriu, procesul poate fi intârziat sau chiar imposibil.

Pentru a putea prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, Osmotica se bazează pe diferite temeiuri juridice, după cum urmează:

 1. Consimțământ: Ne putem baza pe acordul dumneavoastră de a vă utiliza informațiile personale în anumite scopuri directe de marketing, consimțământul fiind temeiul juridic pentru colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor dumneavoastrș cu caracter personal, astfel cum este permis de legea aplicabilă. Vă puteți retrage consimțământul în orice moment, contactându-ne la adresele de la sfârșitul acestei politici de confidențialitate.
 2. Executarea unui contract sau în vederea încheierii unui contract: Prelucrarea este necesară pentru executarea contractului la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersurile necesare încheierii contractului dintre dumneavoastră si Osmotica (de ex., în cazul partenerilor de expansiune fiind vorba de contractul de colaborare, în cazul clienților fiind vorba de contractul de vânzare – cumpărare, în cazul furnizorilor fiind vorba de contractul de furnizare). De exemplu, dacă utilizați serviciile noastre pentru a face o comandă online, vă vom utiliza datele cu caracter personal pentru a ne îndeplini obligația de a finaliza și a administra acea comandă în conformitate cu contractul pe care îl avem cu dumneavoastră. De asemenea, prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal poate fi necesară pentru a face demersuri înainte de încheierea unui posibil contract, în condițiile în care sunteți un potențial partener și doriți să ne contactați în vederea unei eventuale colaborări comerciale;
 3. Interese legitime: putem folosi informațiile pentru interesele noastre legitime, cum ar fi oferirea celui mai bun conținut adecvat al site-ului, e-mailuri și newsletter-uri, pentru a ne îmbunătăți și promova produsele și serviciile, precum și conținutul pe site-ul nostru și în scopuri legale, administrative și de detectare a fraudei.

Transferuri de date, destinatari sși temeiul legal al acestor transferuri

Destinatari

Terți: Osmotica va putea transfera datele unor agenții guvernamentale și de reglementare, instanțe și alte autorități guvernamentale, conform prevederilor legislației aplicabile, în baza Art. 6(1) (c) GDPR, și consultanților externi cu rol de operatori de date (de exemplu, avocați, contabili, auditori etc.) în baza Art. 6 (1) (f) GDPR.

Prestatori de servicii: în cadrul operațiunilor sale comerciale normale, Osmotica încheie contracte cu prestatori de servicii în vederea desfășurării anumitor sarcini legate de administrarea clientelei sau IT, de gestionarea furnizorilor la nivel global, furnizarea sistemelor și rețelelor globale securizate ca prestator de servicii pentru Osmotica pot prelucra date cu caracter personal, inclusiv pentru: procesarea plăților (de ex. bănci, procesatori de plăți etc.), livrarea produselor (de ex. transportatori/curieri), organizarea campaniilor și desemnarea câștigătorilor (de ex. agenții de marketing și publicitate), acordarea de premii (ex. agenții de turism). Prestatorii terți de servicii au semnat clauze de confidențialitate și nu li se permite să utilizeze datele dumneavoastră cu caracter personal în alte scopuri decât cele menționate în prezenta politică de confidențialitate.

Perioade de retenție

Datele cu caracter personal prelucrate în scopurile menționate în prezenta vor fi păstrate doar cât este necesar, pe durata existenței contului dumneavoastră și ulterior, în timpul unei perioade de tranziție (de exemplu, pentru primirea unui raspuns la solicitarea dumneavoastră, pentru livrarea bunurilor, emiterea facturilor) sau pentru oricare altă perioadă mai îndelungată în care Osmotica are obligația legală de a arhiva datele cu caracter personal.

Daca se inițiază o acțiune judiciară, datele cu caracter personal pot fi păstrate până la finalul acestei acțiuni, inclusiv eventualele perioade de recurs, iar apoi vor fi șterse sau arhivate, conform prevederilor legislației aplicabile.

În principiu, vă vom pastra datele cu caracter personal pe durata solicitată sau permisă de legislația aplicabilă. Ulterior, vom elimina/ăterge datele dumneavoastră cu caracter personal din sistemele ăi evidențele noastre și/sau vom lua măsuri pentru a le anonimiza, astfel încât să nu mai puteți fi identificat în baza acestora. În toate cazurile, datele cu caracter personal din contractele, comunicările și alte documente identificate pot fi supuse unor cerințe legale de păstrare, care necesită, în principiu, păstrarea de până la 10 ani. Orice alte date cu caracter personal vor fi șterse, în principiu, în 6 luni de la ştergerea contului dumneavoastră de utilizator sau de la colectarea lor prin intermediul site-ului, cu excepția datelor referitoare la comandă care vor putea fi păstrate până la 3 ani de la data tranzacției sau, după caz, pentru o perioadă necesară pentru îndeplinirea unor obligații legale (inclusiv dacă suntem obligați astfel printr-o hotărâre judecătorească) sau dacă este necesar pentru motive de securitate, prevenirea fraudei, litigii sau abuzuri.

Proceduri de securitate

În conformitate cu legislația europeană pentru protecția datelor, folosim proceduri rezonabile pentru a preveni accesul neautorizat și folosirea neadecvată a datelor cu caracter personal.

Utilizăm sisteme şi proceduri adecvate pentru a proteja şi securiza datele cu caracter personal pe care ni le transmiteți. De asemenea, folosim proceduri de securitate şi restricționaăi tehnice şi fizice ale accesării şi folosirii datelor cu caracter personal pe serverele noastre. Numai personalul autorizat poate accesa datele personale în timp ce lucrează.

Drepturile dumneavoastră

Dacă v-ați declarat consimțământul cu privire la anumite activități de prelucrare, puteți retrage acest consimțământ în orice moment cu efecte viitoare. O astfel de retragere nu va afecta legalitatea prelucrării anterior retragerii consimțământului.

În baza condițiilor prevăzute de legislația aplicabilă (GDPR), aveți următoarele drepturi:

 1. Dreptul de acces: Aveți dreptul de a vi se comunica, la cerere, dacă datele dumneavoastraăcu caracter personal sunt prelucrate, și dacă da, aveți dreptul de a solicita accesarea acestora. Informațiile includ, printre altele, scopurile prelucrării, categoriile de date cu caracter personal afectate și destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost divulgate sau le vor fi divulgate datele dumneavoastră cu caracter personal.
 2. Aveți dreptul de a obține o copie a datelor cu caracter personal prelucrate. Pentru copii suplimentare, vă putem percepe o taxă rezonabilă, în baza costurilor administrative.
 3. Dreptul la rectificare: Aveți dreptul de a obține din partea noastră rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal incorecte. În funcție de scopurile prelucrării, aveți dreptul de a completa datele cu caracter personal incomplete, inclusiv prin intermediul unei declarații suplimentare.
 4. Dreptul la ștergere: Aveți dreptul de a ne solicita să vă ștergem datele cu caracter personal.
 5. Dreptul la restricționare: Aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal. În acest caz, datele respective vor fi marcate și pot fi prelucrate de noi doar în anumite scopuri.
 6. Dreptul la portabilitatea datelor: Aveți dreptul de a primi datele dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat, în format structurat, comun și care poate fi citit de aparate și aveți dreptul de a transmite aceste date unei alte entități fără obiecții din partea noastră.
 7. Dreptul de a obiecta:

Aveți dreptul de a obiecta, pe motive legate de situația dumneavoastră, în orice moment, față de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către noi, și ni se poate solicita să nu vă mai prelucrăm datele cu caracter personal. Dacă aveți dreptul la obiecție și vi-l exercitați, nu vom mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul respectiv. Exercitarea acestui drept nu presupune niciun cost.  Acest drept poate fi invalidat în special dacă prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru formalitățile aferente încheierii unui contract sau pentru îndeplinirea unui contract deja încheiat.

Drepturile menționate mai sus se vor exercita prin formularea unei cereri în formă scrisă, datată şi semnată, înaintată către Osmotica. În cerere puteți arăta dacă doriți ca informațiile să fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea vi se va face numai personal. Vă rugăm să țineti cont că, înainte de a da curs oricărei astfel de cereri, ne rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea, pentru a ne asigura că solicitarea provine chiar din partea dvs.

Osmotica va comunica informațiile solicitate, în termen de 30 de zile de la data primirii cererii, cu respectarea solicitării exprimate de dumneavoastră privind modul de comunicare.

Vă rugăm să luați în considerare faptul că drepturile de mai sus pot fi limitate în baza legislației naționale aplicabile privind protecția datelor. Osmotica, în calitate de operator de date, rămâne punctul de contact central în vederea exercitării acestor drepturi.

De asemenea, aveți dreptul de a formula o plângere la Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Vă rugăm să adresați orice întrebări către Osmotica la adresa de email contact@osmotica.ro în atenția responsabilului cu protecția datelor.